Aktualizacja danych klienta - dokumenty do pobrania

Karta Wzorów Podpisów.pdf Informacja o Ochronie danych osobowych.pdf Oświadczenie Klienta zajmującego eksponowane stanowisko polityczne PL.pdf Formularz - Informacja o beneficjencie rzeczywistym.pdf

Bank jako instytucja obowiązana, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) zobowiązany jest do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34-37 ustawy) obejmujących m.in. ocenę stosunków gospodarczych i uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego zgodnie z zakresem wskazanym w art. 2 ust. 2 oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ponadto Bank ma obowiązek bieżącej aktualizacji oraz uzupełniania posiadanych danych, a częstotliwość aktualizacji jest uzależniona od przyjętych przez Bank wewnętrznie kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy. Realizując obowiązki wskazane w wymienionej wyżej ustawie Bank stosuje również standardy i wytyczne Grupy Raiffeisen Bank International AG oraz wytyczne odpowiednich organów sprawujących nadzór nad wykonywaniem działalności bankowej. W związku z powyższym prosimy o wskazanie informacji na temat beneficjenta rzeczywistego.

Form - Information regarding beneficial owner.pdf Rozporządzenie MF z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych PEP.pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty Hipoteczne o nr umów HL

Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt hipoteczny zawartych od 21 12 2011r.. Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt hipoteczny zawartych przed 21 12 2011r..pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty dla Małych Przedsiębiorstw - ARCHIWALNE

Tabela Opłat i Prowizji dla Małych Firm_ex Polbank.pdf Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przesiębior....pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty dla Małych Przedsiębiorstw - OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2022 R.

Tabela Opłat i Prowizji dla Małych Firm_ex Polbank.pdf Tabela Oprocentowania Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw.pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty hipoteczne/Pożyczki osobiste o nr umów LD

Tabela opłat i prowizji dla Pożyczki Osobistej.pdf Tabela opłat i prowizji dla Kredytu Mieszkaniowego.pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty mieszkaniowe/Pożyczki hipoteczne o nr umów MG

Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną.pdf Tabela opłat i prowizji dla Kredytu Mieszkaniowego i Pożyczki Hipoteczne....pdf

Plan podziału

Plan_podzialu_zalacznik_1_RBPL-BNP-BGZ_PL.pdf BGZ-BNPP_Sprawozdanie-Zarzadu-uzasadniajace-Podzial.pdf Plan_podzialu_RBPL-BNP-BGZ_PL.pdf Sprawozdanie-zarzadu-RBPL_PL.pdf

REGULAMINY - ARCHIWALNE

Regulamin kredytowania przedsiebiorcow.pdf Regulamin Pożyczki Hipotecznej dla umow z sygnatura MG.pdf Regulamin Kredytu Mieszkaniowego dla umow z sygnatura MG.pdf Regulamin Kredytu Mieszkaniowego dla umow z sygnatura CRD.pdf Regulamin Pożyczki Osobistej dla umow z sygnatura CRD.pdf Regulamin produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw.pdf

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2022 R.

Regulamin produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw.pdf Regulamin kredytowania przedsiębiorców.pdf Regulamin Pożyczki Osobistej dla umów z sygnaturą CRD.pdf Regulamin Pożyczki Hipotecznej dla umów z sygnaturą MG.pdf Regulamin Kredytu Mieszkaniowego dla umów z sygnaturą CRD.pdf Regulamin Kredytu Mieszkaniowego dla umów z sygnaturą MG.pdf