Wsparcie dla Klientów

 

Dodatkowe wsparcie kredytobiorców kredytów walutowych

Przedstawiamy rozwiązania wdrożone przez Bank w celu ochrony Klientów przed negatywnymi skutkami wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Główne działania Banku polegają na:

  • stosowaniu ujemnej stawki SARON,
  • obniżeniu spreadu walutowego dla klientów spłacających swoje raty kredytowe w złotych polskich,
  • możliwości przewalutowania swojego kredytu na PLN po średnim kursie NBP,
  • niewymaganiu dodatkowych zabezpieczeń kredytu hipotecznego w przypadku terminowej spłaty,
  • możliwości skorzystania z wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu kredytowania,
  • restrukturyzacji zadłużenia i dostosowaniu miesięcznych rat do możliwości finansowych kredytobiorców.

Dodatkowo Klienci Banku mogą:

  • skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ,
  • uzyskać pomoc w sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu.