Aktualności

18.01.2021

Od dziś możliwe wnioskowanie o odroczenie spłat rat kredytowych na podstawie moratorium pozaustawowego

11.01.2021

Wznowienie moratorium pozaustawowego w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych

30.06.2020

Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

24.06.2020

Ustawowe zawieszenie umowy kredytowej

08.06.2020

Informacje na temat wniosków o zawieszenie rat kredytowych - COVID-19

01.06.2020

Komunikat Związku Banków Polskich w zakresie narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

29.04.2020

Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod banki.

16.03.2020

Odroczenie spłat rat kredytowych

12.03.2020

Elektroniczna korespondencja z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

12.03.2020

Centrum Telefoniczne - zmiana godzin pracy