Banner

AKTUALIZACJA DANYCH KLIENTA - DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Bank jako instytucja, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33-35 ustawy) obejmujących m.in. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego zgodnie zakresem wskazanym w art. 2 ust. 2 oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury, własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ponadto Bank ma obowiązek bieżącej aktualizacji oraz uzupełniania posiadanych danych, a częstotliwość aktualizacji jest uzależniona od przyjętych przez Bank wewnętrznie kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy. Bank realizując obowiązki wskazane w wymienionej wyżej ustawie stosuje również standardy i wytyczne Grupy Raiffeisen Bank International AG oraz wytyczne odpowiednich organów sprawujących nadzór nad wykonywaniem działalności bankowej. Realizując powyższe obowiązki prosimy o wskazanie informacji na temat beneficjentów rzeczywistych.

 

 

REGULAMINY 

 

OPŁATY, PROWIZJE, OPROCENTOWANIE 

 

KREDYTY HIPOTECZNE O NR UMÓW HL

 

Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt hipoteczny zawartych przed 21 12 2011r.pdf

Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt hipoteczny zawartych od 21 12 2011r.pdf

 

KREDYTY DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

KREDYTY HIPOTECZNE/POŻYCZKI OSOBISTE O NR UMÓW CRD

 

Tabela opłat i prowizji dla Kredytu Mieszkaniowego.pdf

Tabela opłat i prowizji dla Pożyczki Osobistej.pdf

 

KREDYTY MIESZKANIOWE/POŻYCZKI HIPOTECZNE O NR UMÓW MG

 

Tabela opłat i prowizji dla Kredytu Mieszkaniowego i Pożyczki Hipotecznej.pdf

Wyciag z TOiP dla dawnych umów o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną.pdf