Wskaźnik referencyjny - SARON 

 

Zgodny z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE) 2021/1847 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) - stosowany od 01.01.2022 r. 

Komisja Europejska wydała rozporządzenie, które reguluje zastąpienie wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF stawką referencyjną Swiss Average Rate ON (SARON) wraz ze stałym spreadem korygującym.

 

Co się zmieniA dla klientów 

 

 

Oprocentowanie od pierwszego okresu obowiązywania stawki referencyjnej po 01.01.2022r. składać się będzie z:

 

 

 

Przykładowe oprocentowanie dla kredytów opartych o dotychczasowy LIBOR 3M na dzień 2.11.2021:

(SARON 3M -0,7165% + sperad korygujący 0,0031%) + marża Banku 1,5% = 0,7866%

 

  • zamiennik dla LIBOR CHF 1M to SARON Compound Rate 1M wraz ze spreadem korygującym w wysokości -0,0571%
  • zamiennik dla LIBOR CHF 3M to SARON Compound Rate 3M wraz ze spreadem korygującym w wysokości 0,0031%

 

Zmiana ma zastosowanie jedynie dla klientów których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o wskaźnik referencyjny LIBOR. Informację taką znajdziesz w umowie kredytowej w paragrafie opisującym oprocentowanie Twojego kredytu.

 

Regulaminy wprowadzają zapisy odzwierciedlające regulacje ustanowione Rozporządzeniem KE.

Wyznaczenie zamiennika dla wskaźnika LIBOR CHF nie wymaga aneksów do zawartych umów kredytów/pożyczek, tym samym nie wymaga żadnych działań z Twojej strony. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany jakie wprowadza w/w rozporządzenie otrzymasz w indywidualnej korespondencji.

 

Informacje o wskaźniku SARON

 

 

Co to jest SARON

SARON Compound Rate to wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Notowania SARON Compound Rate dostępne są na stronie internetowej: 
www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html

Spread korygujący

Z uwagi na różnice metodyczne pomiędzy wskaźnikami SARON i LIBOR CHF, Komisja Europejska wyznaczyła stały spread korygujący, obliczony jako mediana różnic między tymi wskaźnikami, równy spreadowi opublikowanemu w dniu 5 marca 2021 roku. Spread korygujący ma na celu ograniczenie do minimum ekonomicznych skutków wprowadzenia zamiennika. 

Administrator wskaźnika

Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej SARON na dzień 22 października 2021 r. jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu. Pochodzi on z państwa trzeciego, ale zatwierdzenie wskaźnika SARON uzyskał administrator z siedzibą w Unii Europejskiej – szwedzki SIX Financial Information Nordic AB. Wskaźnik zatwierdził w styczniu 2021 r. szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen (FI) – w trybie art. 33 BMR. Na tej podstawie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wpisał SARON do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia BMR.

Link do strony administratora: https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/swiss-reference-rates/saron-compound-indices.html 

 

Więcej informacji

 

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1847&from=PL

Definicje oraz informacje o ryzykach: www.rbinternational.com.pl/informacje-o-ryzykach/

Pytania i odpowiedzi - Zmiana wskaźnika referencyjnego: www.rbinternational.com.pl/klienci-indywidualni/pomoc/

Informacje o zaprzestaniu publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR: www.rbinternational.com.pl/libor/

Strona KNF poświęcona wskaźnikom referencyjnym: www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne