Banner

Lista podmiotów współpracujących z Raiffeisen Bank International AG spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu, Austria, adres: Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, Austria, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119n, z wypłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EUR, działająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753494, NIP: 1080022658, REGON: 381633721, na podstawie art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności stan na 02.11.2018r.

  l.p.   Kontrahent NIP Adres Kontrahenta
  1   BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
  (dawniej BGŻ BNP Paribas S.A.)
 5261008546  Warszawa, 01-211, ul. Kasprzaka 10/16
  2   EDC Expert Direct Communication Sp. z O.O.  7252083093  Piotrków Trybunalski, 97-300, ul. Belzacka 176/178
  3   Iron Mountain Polska Sp. z O.O.  5251419704  Piastów, 05-820, ul. Regulska 2
  4   FOCUS Telecom Polska Sp. z O.O.  7010108702  Warszawa, 04-041, ul. Ostrobramska 101a
  5   APS Poland S.A.  8992387519  Wrocław, 53-238, ul. Ostrowskiego 13 D
  6   EOS KSI  Polska Sp. z o.o.  6342278894  Warszawa, 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920
  7   Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.  8952012173  Wrocław, 51-214, ul. Danuty Siedzikówny 12
  8   KRUK S.A.  8942389605  Wrocław, 51-116, ul. Wołowska 8
  9   Kancelaria Prawna „LEXUS” M. Bobolewski i Spółka, Spółka Komandytowa  8971667751  Wrocław, 52-028, ul. Opatowska 130 
  10   Rudy Consulting Sp. z o.o.  8992490677  Wrocław, 51-117, ul. Paprotna 7
  11   Nieruchomości HFS Sp. z o.o. Sp. k.   7792411193  Poznań, 60-129, ul. Sielska 8
  12   REALS Nieruchomości Sp. z o.o.  5252573181  Warszawa, 00-052,ul. Świętokrzyska 18