INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  • dla nowych i aktualnych Klientów Banku WIĘCEJ
  • dla dłużników rzeczowych i osoby poręczającej za zobowiązania innych osób WIĘCEJ
  • dla osób reprezentujących Kontrahenta Banku (w tym prokurentów i pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników Kontrahenta WIĘCEJ
  • dla osób kierujących do Banku wnioski, żądania, skargi, reklamacje lub innego rodzaju pismaWIĘCEJ
 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

WIĘCEJ

 

KLAUZULE INFORMACYJNE BIK, ZBP I INNE

WIĘCEJ